Při rehabilitaci a ošetřovatelské péči u seniorů nebo pacientů s omezenou pohyblivostí či poruchou rovnováhy se používají různé druhy chodítek. Řada jedinců se i přes možnost opření o chodítko cítí nejistě a obává se pádu nebo není dostatečně silná na to, aby byla schopna samostatně stát nebo chodit jen s oporou o horní končetiny. U těchto jedinců je i s použitím chodítka nutná výrazná asistence ošetřovatelského personálu.

Bezpečnostní pás pro trénink chůze, vstávání a rovnováhy Balance Belt ulehčuje, resp. nahrazuje manuální dopomoc, uvolňuje ruce ošetřovatelskému personálu a činí z chodítka mnohem efektivnější a bezpečnější nástroj pro chůzi. Jednoduchým způsobem upevnění je vhodným doplňkem k různým typům vysokých chodítek. Pás je navíc možné využít i bez chodítka pro trénink vstávání a rovnováhy ve stoji, při přesunech nebo při cvičení na lůžku.

Balance Belt je určen pro osoby s omezenou pohyblivostí a poruchou rovnováhy po úrazech, operacích, při neurologických a dalších onemocněních a pro seniory. Lze ho využít v zařízeních akutní zdravotní péče (nemocnicích), zařízeních následné péče, rehabilitačních ústavech, ústavech sociální péče, domovech seniorů i v domácím prostředí. Pomůcku může jednoduše používat jak odborný zdravotnický personál, tak i neodborná veřejnost.

Hlavní výhody pro uživatele

Slouží jako aktivní dopomoc při vstávání a chůzi.

Pomáhá překonat obavy ze stoje a chůze.

Snižuje riziko nestability a pádu.

Snižuje zátěž dolních končetin.

Umožňuje větší pokrok při terapii.

Hlavní výhody pro ošetřující

Umožňuje pevnější úchop.

Uvolňuje ruce, ulehčuje, případně nahrazuje manuální dopomoc.

Snižuje námahu, šetří záda.

Nahrazuje dalšího pomocníka.

V případě zájmu o technologii kontaktujte
Centrum transferu biomedicínských technologií FN Hradec Králové.
+420 495 832 923
ctbt@ctbt.cz
www.ctbt.cz